Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

df6

Lådkassett för Roosvals matrikel för Calmar län och Öland från 1799