Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

df2

"Bokkassetter" i träslaget Gullregn. För skrifter A4 och något större. Ryggarna svarvade i ett stycke som sedan delats till ett tvillingpar.