Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

bb8

Tunn lådkasset avsedd för bibliofilutgåva med tillhörande grafiskt blad