Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

bb7

Två "Mobergare" i kassett. Överst "Inom Baggemosa ägogränser
"