Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

bb2Häftade rariteter av "Ville i
 Momåla". Väl omhändertagna av  tvenne lådkassetter.